Ett ärende från början till slut

Här visar vi hur man lägger till en klient, skapar ett ärende, samlar in information för kundkännedom (KYC), gör en riskbedömning och får ett ärendedokument som fungerar som kvitto på att du gjort det som krävs för att uppfylla lagens krav (AML).