En kvinna sitter vid datorn och har ett rent skrivbord

Hej redovisnings
konsult!

Har du koll på alla rutiner så att du följer lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism?

Att missa kan vara kostsamt.

Läs om vår lösning

Klientkoll

Sedlar som hänger på en tvättlina

Som redovisningsbyrå eller redovisningskonsult räcker det inte med att göra ett bra jobb med bokföringen utan du ska även se till så du uppfyller kraven i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Genom att använda Klientkoll kan du fokusera på det du är bäst på och får stöd med rutinerna som gör att du uppfyller lagens krav.

Vad kommer du göra med tiden du sparar?

Känner du dina klienter?

Klart du känner dina klienter, men det gör inte Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att du måste ha en vidimerad kopia av ett körkort eller annan identitetshandling för att uppfylla lagens krav.

Läs mer om Klientkoll

Ännu bättre koll på dina klienter

Nu är det lika enkelt att kontrollera om det finns något åtal, dom eller annan juridisk information relaterad till dina klienter som att få fram styrelse, firmatecknare och verkliga huvudmän.

Kryssa i ”Kontrollera juridisk information” så hämtas listan i samma knapptryckning som övrig bolagsinformation.

Om det finns juridisk information om företaget eller en person är det bra att veta eftersom du behöver ta hänsyn till det när du gör riskbedömningen.

Är du intresserad av att veta mer köper du enkelt respektive dokument och sparar det tillsammans med övrig dokumentation om klienten.

Så här fungerar Klientkoll

Allt kan kännas förvirrande innan man fått grepp om hur det är uppbygt och tänkt att användas.

Här kan du läsa om hur Klientkoll fungerar.

Vill du testa Klientkoll?

Inga problem. Skicka ett mail till info@klientkoll.se med din information så får du inloggningsuppgifter och kan testa.