Om

Idén till Klientkoll föddes när Helsingborgs Dagblad publicerade en artikel om ett företag som Länsstyrelsen i Skåne granskat och funnit att det fanns så pass stora brister i rutinerna kring lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism att man beslutat att ge dem en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor, 10% av föregående års omsättning.

Fokus för Klientkoll är att du ska göra det du är bra på så ger Klientkoll det stöd du behöver för att följa lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Besök MAWINGUs hemsida

Karl-Otto Rosenqvist i blå skjorta

MAWINGU skapar lösningar som underlättar i vardagen. En del av det du gör kan någon annan göra bättre och ”någon annan” kan vara en mobil, dator eller webbapplikation.

MAWINGU är medlem i branschorganisationen Svensk Tillgänglighet där medlemmarna utifrån sin kompetens arbetar för att göra vardagen tillgänglig oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Det som är bra för oss med nedsatt förmåga är också bra för andra. Exempel på handikappanpassningar som vi inte tänker på som just handikappanpassningar är blixtlåset och vattenkranen med ett handtag.

Besök MAWINGUs hemsida

MAWINGU logotyp