Har du koll på dina klienter?

Som redovisningsbyrå eller redovisningskonsult räcker det inte med att göra ett bra jobb med bokföringen utan du ska även se till så du uppfyller kraven i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att använda Klientkoll kan du fokusera på det du är bäst på och får stöd med rutinerna som gör att du uppfyller lagens krav.

”Vi har redan rutiner och följer lagen”

Så bra, då vet du redan vad som krävs för att uppfylla lagen om penningtvätt och vi kan fokusera på hur mycket tid du lägger ned varje år för att säkerställa att den information du har om klienten är korrekt.

Klientkoll hämtar den information som behövs med ett musklick och du kan fokusera på riskbedömningen som är det primära.

”Vad kan hända om Länsstyrelsen gör en granskning?”

När Länsstyrelsen knackar på och vill göra en granskning är det viktigt att rutiner finns på plats. Du får bland annat redogöra för vilka kontroller som görs innan en affärsrelation inleds, hur du agerar om du misstänker något och vilka utbildningsinsatser du genomgår årligen för att hålla dig ajour med vilka metoder som utgör de största riskerna just nu.

Om Länsstyrelsen kommer fram till att rutinerna är bristfälliga kan de ge dig en sanktionsavgift på 10% av föregående års omsättning. En sanktionsavgift går inte att dra av utan får betalas med överskottet från tidigare år.