Riskerar man sanktionsavgifter i vår bransch?

”Vi hanterar inte kontanter och känner våra redovisningsklienter väl så vi riskerar inte att få någon sanktionsavgift.”

Alla verksamhetsutövare som lyder under lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism måste ha ett antal rutiner på plats som gör att man vet vilka delar av verksamheten som är sårbara och hur man ska hantera dessa risker.

Länsstyrelserna har de senaste åren skruvat upp tempot och granskar både fler och mindre verksamhetsutövare och om de upptäcker brister kan det bli mycket kostsamt. Under 2021 beslutade Länsstyrelsen i Skåne att ge ett företag en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor, 10% av föregående års omsättning, och i Stockholm hade ett företag så omfattande brister att sanktionsavgiften uppgick till 6,5 miljoner kronor.

Under rubriken ”Ingripande mot överträdelser” på Länsstyrelsen Skånes hemsida om penningtvätt hittar du hela listan. Observera att det bara är de företag som finns i området som Länsstyrelsen Skåne har tillsyn över du hittar här.

I ett matnyttigt webbinarium som branschföreningen FAR höll i februari 2022 trycker man särskilt på att inte slarva med rutinerna eftersom det kan bli mycket kostsamt. Det finns mallar och checklistor man kan använda men man ska alltid anpassa dem till förutsättningarna i sin egen verksamhet.

Klientkoll är ett digitalt stödsystem som gör det lätt att göra rätt.