Säkerheten är viktig

Eftersom Klientkoll hanterar känsliga uppgifter räcker det inte att logga in med användarnamn och lösenord utan detta kompletteras med en engångskod från en app på din mobil.

Du kan exempelvis använda Microsoft Authenticator eller Google Authenticator som båda finns till iOS och Android.

Det är enkelt att lägga in ditt konto i dessa appar eftersom du bara behöver skanna en QR-kod som visas på skärmen.

Lagring av data

De servrar som Klientkoll använder sig av finns i Sverige och den känsliga informationen lagras inte i klartext utan krypteras med etablerad teknik.