Kategori: Videor

  • Aktivera säker inloggning med app i mobilen

    Aktivera säker inloggning med app i mobilen Klientkoll använder engångskoder för att göra inloggningen säker. Här visar vi hur du lägger till ditt Klientkoll-konto i en autentiseringsapp på mobilen. I videon använder vi Google Authenticator.

  • Ett ärende från början till slut

    Ett ärende från början till slut Här visar vi hur man lägger till en klient, skapar ett ärende, samlar in information för kundkännedom (KYC), gör en riskbedömning och får ett ärendedokument som fungerar som kvitto på att du gjort det som krävs för att uppfylla lagens krav (AML).